Home
 
Despre noi

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Educație fizică și sportivă - IFR

Introducere

Suportul legal al organizării în România a formelor de Învăţământ la Distanţă (ID) şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) este dat de Legea Învăţământului Nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea Nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. 1011/08.10.2001, H.G. 1175/06.09.2006, iar procedura de evaluare academică a programelor ID şi IFR se va realiza conform H.G. 1418/11.10.2006. În baza acestei legislaţii, conform Hotărârii Senatului Universităţii din Bacău din 12.11.2006, în Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău se înfiinţează Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR).

În Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău activităţile ID şi IFR sunt coordonate de către DIDFR în cooperare cu facultăţile, prin compartimentele şi programele ID/IFR din cadrul acestora.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din Universitatea din Bacău (DIDFR) îşi propune dezvoltarea unui sistem adecvat, care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale.

 

Structura managerială a Compartimentului ID-IFR la nivelul programului de studii Educație fizică și sportivă este:

Responsabil program de studii: Lector univ.dr. Ciocan Vasile-Cătălin

Referent program de studii: Lector univ.dr. Milon Alexandra-Gabriela