Home » Activitate didactică
 
Activitate didactică

Procesul de învăţământ se desfăşoară conform PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, conceput la nivelul catedrelor, verificat şi avizat de către Comisia de Învăţământ și aprobate de către Consiliul Profesoral.

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT pentru specializarea EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - IFR, aprobat de Senatul Universităţii şi vizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a fost întocmit conform standardelor ARACIS şi legislaţiei în vigoare, fiind compatibil cu cele din ţară şi Uniunea Europeană. Procesul didactic de pregătire profesională se desfăşoară pe baza structurii anului universitar elaborat de FŞMSS şi aprobat de Senatul Universităţii.

Conţinutul procesului de învăţământ este structurat pe discipline: fundamentale, din domeniul de licenţă, din domeniul specializării, la alegerea facultăţii, complementare, facultative prevăzute ca fiind obligatorii, opţionale sau liber alese, dar şi stagii de practică. Conţinutul şi structura fiecărei discipline în parte sunt prevăzute în fișele disciplinelor conform standardelor ARACIS.

Planuri de învățământ

Educatie fizica si sport (IFR) - Anul I
Nr.
ord.
Disciplina
Sem
Credite
Forma
verificare
1 Kinesiologie I 4 Examen
2 Teoria educaţiei fizice şi sportului I 4 Examen
3 Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor I 3 Colocviu
4 Bazele generale ale atletismului I 3 Colocviu
5 Bazele generale ale gimnasticii I 3 Colocviu
6 Anatomie funcţională I 5 Examen
7 Teoria şi practica în sporturile de iarnă (în tabere de pregătire) I 6 Examen
8 Limbă engleză I - optionala I 2 Colocviu
Limbă franceză I - optionala
9 Psihologia activităţilor motrice II 3 Colocviu
10 Fiziologie II 4 Examen
11 Teoria şi practica atletismului II 5 Examen
12 Teoria şi practica gimnasticii II 5 Examen
13 Teoria şi practica în sporturile de apă II 4 Examen
14 Aplicaţii în discipline sportive de apă (în tabere de pregătire) II 3 Verificare practica
15 Limbă engleză II - optionala II 2 Colocviu
Limbă franceză II - optionala
16 Istoria educaţiei fizice şi sportului II 4 Examen

 

Educatie fizica si sportiva (IFR) - Anul II
Nr.
ord.
Disciplina
Sem
Credite
Forma
verificare
1 Metodica educaţiei fizice şi sportului I 5 Examen
2 Teoria şi practica handbalului I 5 Examen
3 Teoria şi practica baschetului I 5 Examen
4 Aplicaţii în discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire) I 4 Verificare practica
5 Evaluare motrică şi somatofuncţională I 3 Colocviu
6 Limbă engleză III - optionala I 2 Colocviu
Limbă franceză III - optionala
7 Informatizare în educaţie fizică, sport şi kinetoterapie - optionala I 3 Colocviu
Utilizare soft-uri specializate în educaţie fizică, sport şi kinetoterapie - optionala
8 Sociologia educaţiei fizice şi sportului - optionala I 3 Colocviu
Etică şi deontologie în educaţie fizică, sport şi kinetoterapie - optionala
9 Teoria şi practica fotbalului II 5 Examen
10 Teoria şi practica voleiului II 5 Examen
11 Teoria şi practica tenisului şi tenisului de masă II 5 Examen
12 Teoria şi practica în sporturi de expresie (dans sportiv, dans folcloric) - optionala II 4 Colocviu
Teoria şi practica în sporturi de combat (judo, lupte) - optionala
13 Comunicare şi consiliere în educaţie fizică, sport şi kinetoterapie II 3 Examen
14 Management şi marketing în educaţie fizică, sport şi kinetoterapie II 3 Examen
15 Limbă engleză IV - optionala II 2 Colocviu
Limbă franceză IV - optionala
16 Metode de cercetare în Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice II 3 Examen

 

Educatie fizica si sportiva (IFR) - Anul III
Nr.
ord.
Disciplina
Sem
Credite
Forma
verificare
1 Metodica predării gimnasticii în şcoală I 5 Examen
2 Metodica predării voleiului în şcoală I 5 Examen
3 Metodica predării fotbalului în şcoală I 5 Examen
4 Activităţi motrice adaptate pe grupe de vârstă şi profesii I 4 Examen
5 Culturism fitness - optionala I 4 Colocviu
Gimnastică aerobică - optionala
6 Stagiu de practică în unităţi de învăţământ I 2 Verificare practica
7 Stagiu de practică în baze de agrement I 2 Verificare practica
8 Tehnici de autoapărare - optionala I 3 Colocviu
Tehnici de supravieţuire - optionala
9 Metodica predării atletismului în şcoală II 5 Examen
10 Metodica predării baschetului în şcoală II 5 Examen
11 Metodica predării handbalului în şcoală II 5 Examen
12 Activităţi de timp liber - Badminton - optionala II 4 Colocviu
Activităţi de timp liber - Jocuri dinamice şi sportive de plajă/teren redus - optionala
13 Expresie corporală şi euritmie II 3 Colocviu
14 Turism şi stagiu de practică în activităţi turistice II 5 Examen
15 Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă II 3 Colocviu

 

Fișele disciplinelor

 

Calendarele disciplinelor

Anul I

Anul II

Anul III